"Biz təbii olanı seçirik!" RU   
   Sağlam AURA

Pranayama - müalicəvi tənəffüs texnikası

Изображение Bizim enerjimiz müsbət və mənfi, kişi və qadın enerjisi, günəş və ay enerjisi olmaqla, əks qütblərə malikdir. Məhz pranayama texnikası auranı tez enerji ilə dolduraraq, bədənimizin əks qütblərini tarazlaşdırır. Pranayama baş beyin yarımkürələrinin işini balanslaşdırmağa yardım edir...

İslamın əsas dualarının mənaları

Изображение Qeyd etdiyimiz kimi, enerji sahəmizi sağlamlaşdırmaq, mənən təmizlənmək üçün mənsub olduğumuz dinin müqəddəs kitabını, dualarını anlayaraq oxumaq vacib vasitələrdən biridir.
Duaları mexaniki surətdə yox, beynimizdə dərk edərək və qəlbən inanaraq tələffüz etdikdə, yəni yaradılmış olaraq, Yaradanımıza ünvanladığımız sözlərin nədən ibarət olduğunu anladıqda bu, həqiqi ibadət hesab oluna bilər...

Ukrayna alimi dua ilə müalicə üsulunun patentini almışdır

Изображение Ukrayna alimi Mixail Lazorik müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində duaların rolunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı uğurlu tədqiqat aparmışdır. Tədqiqat on beş könüllü üzərində həyata keçirilmişdir. Dua oxunmazdan əvvəl və sonra tədqiq olunan şəxslərin barmağından və vena damarından qan götürülmüşdür. Maraqlıdır ki, artıq birinci duanın oxunmasından sonra...


Auranı necə təmizləmək və gücləndirmək olar?

Изображение Auramızı hansı vasitələrlə təmizləyə və gücləndirə bilərik?
Təmiz hava və düzgün tənəffüs - güclü və sarsılmaz auraya malik olmağımız üçün olduca zəruridir. Tənəffüs prosesi auramızı enerji ilə doldurur və gücləndirir.
Yoqlar auranı balanslaşdırmaq üçün Pranayama texnikasından istifadə edirlər. Prana (yəni oksigen) - auranı təşkil edən həyatverici substansiyadır. Pranayama - beyin yarımkürələrinin oksigenlə tam təmin olunmasına şərait yaradan xüsusi tənəffüs texnikasıdır. Onu gündə bir-iki dəfə icra etmək çox faydalıdır...

Aura nədir və çakraların rolu nədən ibarətdir?

Изображение Qədim fələsəfəyə əsasən insanın bədənində 7 enerji mərkəzi və ya çakra vardır. Hər çakra bədənin konkret hissəsində yerləşir və müəyyən orqanlara və problemlərə görə cavabdehdir.

Çakralardan buraxılan enerji ilə Aura - insanın ətrafında işıq saçan, adi gözlə görünməyən energetik sahə formalaşır və hər çakra auranın həmin çakraya aid sahəsinin yaranmasında və dəstəklənməsində xüsusi rol oynayır...

Neqativ enerji haradan yaranır və sağlamlığa necə təsir edir?

Изображение İnsanın energetik quruluşu və mənfi enerjilərin xassələri nəzərə alınmadan ağır xəstəliklərin müalicəsində irəliləyiş gözləmək mümkün deyil. Yalnız insanın energetikasında (aurasında) neqativin müxtəlif fiziki pozuntular törətdiyini qəbul etməklə tam sağlamlığa yol tapmaq olar.
Bu cür neqativin yaranma səbəbləri müxtəlifdir və onlar bir o qədər də vacib deyil. Daha vacib olan - bu təsirin aradan qaldırılmasıdır...

Pozitiv və neqativ enerjinin sağlamlığa təsiri

Изображение Müasir dövrdə belə bir fikir formalaşmışdır ki, insanın şəfa tapması yalnız iynə-dərmanla mümkündür. Bir çox hallarda bu cür müalicə tam sağlamlığa nail olmağa imkan verməsə də, digər yanaşmalar adətən rədd edilir. Müalicə imkanlarını bu cür məhdudlaşdıran əsas səbəb insanın mahiyyətinin düzgün nəzərdən keçirilməməsidir.
Ənənəvi tibb insanın yalnız fiziki bədənini müalicə obyekti kimi qəbul edir və müxtəlif kimyəvi preparatlarla müalicə xəstəliyi aradan qaldırmanın yeganə üsulu hesab edilir. Halbuki insan bir neçə enerji təbəqəsindən və materiyadan ibarət mürəkkəb quruluşa malikdir...


Faydalı məlumatı dostlarınızla bölüşün: