Bədənimizdəki çakraları necə açmaq olar?

Bədənimizdəki çakraları necə açmaq olar?
Öz çakralarınızı açmağa (təmizləməyə) nail olmaq üçün çakralar haqqında ətraflı məlumata malik olmaq, onları bədəndə hiss etməyi öyənmək lazımdır. Bundan sonra çakraları açmağa cəhd etmək olar.
Sizi maraqlandıran çakranın əlverişli vəziyyətinə nail olmaq üçün digər çakraları aktivləşdirmək - aşağı çakralardan başlayaraq, tədricən yuxarı qalxmaqla ardıcıllıqla hər birini təmizləmək lazımdır...

Bədəndə 7 çakranın yeri və onları açmağın yolu

Bədəndə 7 çakranın yeri və onları açmağın yolu Özümüzü daim yaxşı hiss etməyimiz üçün bütün çakralarımız aktiv olmalıdır. Adətən, əksər insanlar onları nəyin narahat etdiyini və ya nəyin onlara əzab verdiyini və şəfa tapmaq üçün nə etmək lazım olduğunu dəqiq anlaya bilmirlər.
Bu məsələdə yoqların fikri qətidir: bu cür problemlərin səbəbi insanın öz çakralarını necə açmağın yolunu bilməməyidir. Çakraları idarə etməyi öyrənmək vacibdir...

Aura nədir və çakraların rolu nədən ibarətdir?

Aura nədir və çakraların rolu nədən ibarətdir? Qədim fələsəfəyə əsasən insanın bədənində 7 enerji mərkəzi və ya çakra vardır. Hər çakra bədənin konkret hissəsində yerləşir və müəyyən orqanlara və problemlərə görə cavabdehdir.
Çakralardan buraxılan enerji ilə Aura - insanın ətrafında işıq saçan, adi gözlə görünməyən energetik sahə formalaşır və hər çakra auranın həmin çakraya aid sahəsinin yaranmasında və dəstəklənməsində xüsusi rol oynayır...

Pozitiv və neqativ enerjinin sağlamlığa təsiri

Pozitiv və neqativ enerjinin sağlamlığa təsiri Müasir dövrdə belə bir fikir formalaşmışdır ki, insanın şəfa tapması yalnız iynə-dərmanla mümkündür. Bir çox hallarda bu cür müalicə tam sağlamlığa nail olmağa imkan verməsə də, digər yanaşmalar adətən rədd edilir. Müalicə imkanlarını bu cür məhdudlaşdıran əsas səbəb insanın mahiyyətinin düzgün nəzərdən keçirilməməsidir.
Ənənəvi tibb insanın yalnız fiziki bədənini müalicə obyekti kimi qəbul edir və müxtəlif kimyəvi...